راه های تماس با ما

موبایل: ۰۹۱۱۳۳۶۱۸۰۷

تلفن:   ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

خوانده می شوید :

ایمیل مستقیم مدیریت : m@shimasalehi.ir

ایمیل واحد اداری : info@shimasalehi.ir